Họ tên
Điện thoại liên hệ/Số chuyển mạng
Huyện/TP
Xã/Phường
Khu/Ấp
Địa chỉ lắp đặt
Chọn dịch vụ
(Chi tiết)
(Chi tiết)
(Chi tiết)
(Chi tiết)
(Chi tiết)
(Chi tiết)
(Chi tiết)
(Chi tiết)
(Chi tiết)
(Chi tiết)
(Chi tiết)
(Chi tiết)
Người giới thiệu (nếu có)
* Nhập Tài khoản dịch vụ (accountLD):
6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng.
Đơn vị
Nhân viên tiếp nhận
Ghi chú thêm


© 2016 - 2023 VNPT Bến Tre.
Địa chỉ: Số 1, CMT8, Phường 3, Tp.Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Hotline: (0275)800126